La nostra societat disposa d'una plantilla fixe de 9 persones durant tot l'any, encara que durant l'execució de determinades obre pot arribar a crear una plantilla de vint llocs més. La nostra organització és un sistema social regit per un procés dinàmic i estructurat, ón totes les persones que intervenen treballen en àrees diferenciades per aconseguir un objectiu comú..

D'aqui la nostra capacitat de flexibilitat, prevenció i reacció a qualsevol canvi que ens permeti adaptar-nos a les demandes de l'entorn i trascendir.

El nostre objectiu: donar al personal les eines necessàries per a que superin el seu potencial.