TÈCNIQUES DE MUNTANYA SL, és una Societat de Serveis creada amb la finalitat de realitzar treballs d'alta muntanya, pròpis de les estacions d'esqui i neteja vial de les mateixes.

La nostra activitat fonamental durant l'hivern és la viabilitat hivernal de les carreteres i camins veïnals, pel què disposem d'un parc de maquinària important, així com un personal altament qualificat per a realitzar les tasques de viabilitat. Quaranta anys d'experiència ens avalen.

Durant l'estiu la nostra empresa es dedica a treballs d'alta muntanya, com Obra Pública i Serveis (urbanitzacions, excavacions, moviments de terra, construcció i manteniment de finques, etc). També al muntatge de la neu artificial, així com la construcció i reparació de llacs, el manteniment i muntatge de remuntadors, entre altres.

Disposem de dos locals garatges per l'ubicació de la maquinària i els útils típics per els serveis que la nostra empresa requereix.

Des de l'inici TÈCNIQUES DE MUNTANYA SL, es va caracteritzar per oferir un servei integral al client, tenint com a premisa la flexibilitat, adaptabilitat i economia dels preus com a base per a millorar el rendiment dels nostres clients i aconseguir l'increment del volum de negoci de l'empresa.

TÈCNIQUES DE MUNTANYA SL fa treballs d'obra civil, serveis i urbanització per a diverses administracions locals i autonòmiques.

Gràcies per visitar-nos