• Remodelació i ampliació de pites d'esquí.
 • Drenatges d'aigua superficials.
 • Drenatges d'aigua encanonada.
 • Construcció de half pipes.
 • Construcció de línies de paravents.
 • Tala d'arbres i desbroçament del terreny.
 • Arrencar la gleba natural i guardar-la per a la posterior recol·locació.
 • Movimints de terres en talusos i plataformes.
 • Reperfilat de talusos arrodonint les arestes per a una millor integració.
 • Recolocació de la gleba al talús.
 • Reperfilar la pista.
 • Construcció del drenatge, ja sigui superficial o amb canonanda.
 • Mejoras medioambientales:
  1. Hidrosembra d'herba, amb la composición más adequada per a cada zona.
  2. Despedregar pistes, manualment o amb trituradora tractor.
  3. Neteja d'arbres secs i trituració de les branques per adob.
  4. Estabilizació de talusos.