TÈCNIQUES DE MUNTANYA, SL., està especialitzada en el muntatge de neu artificial, manteniment, construcció de salas de màquines i llacs per a la xarxa de neu artificial.

Condicions tècniques per al muntatge de neu artificial

 • Excavació i rases.
 • Col·locació dels tubs d'aigua i aire.
 • Subministre i col·locació de diferents tubs, drenatge i tubs de canalització elèctrica.
 • Tapar els tubs amb pala cribadora i refinat final.
 • Col·locació d'arquetes mixtes o d'alta pressió.
 • Rases per a sondes i anemómetres.
 • Subministre i col·locació del cable d'alimentació.
 • Col·locació i conexionat del cable de diàleg.
 • Col·locació de vàlvules i flexibles de canons.
 • Col·locació de canons.

Muntatges mecánicos de las salas de máquinas

 • Col·lectors de baixa.
 • Col·lectors d'alta.
 • Bombes.
 • Mecanizació de tubs.
 • Compressors.
 • Instal·lació de ventilació forçada.
 • Torres de refrigeració.

Muntatges elèctrics de les sales de màquines

 • Conexions del cablejat per a bombes.
 • Conexions del cablejat per a compressors.
 • Conexions de sondes i captadors.
 • Instal·lació elèctrica en general de la sala.

 Obra civil de sales de màquines

 • Prefabricades Blocs i pedra amb sostres de fusta.