Any 1997

  • Clavagueram Verge de les Neus - La Molina: Ampliació del clavagueram amb sortida a l'alberg Verge de les Neus amb tubs de 1000 cm.

Any 1999

  • Conexió entre llacs - La Molina: Conducció canonades entre els llacs. Captació i conducció del capital excedent de la Font Gran fins al nou llac.

Any 2004

  • Rasa de serveis de Vall Fosca - Espui: Conducció entre dipòsits; captació riu Flamisell.

Any 2005

  • Rasa de serveis Vall Fosca - Espui: Segunda fase rasa de serveis. Moviment de terres llac. Captació riu de Filià.

Any 2006

  • Rasa de serveis Vall Fosca - Espui: Finalizació fase rasa de serveis. Movimento de terres llac. Captació riu de Filià.

Any 2008

  • La Molina: Acondicionament de diverses zones de la població. Clavagueram carrer dels Plans: excavació de la rasa, col·locació de la canonada, construcció d'arquetes de registre i conexió a la xarxa municipal. Col·lector: conexió dels col·lectors amb la depuradora al barrio Estació