Any 2008

 • Reforma llac Port-Ainé: ampliació del llac per a 5.000 m3 mes i també impermeabilització.

 

Any 1999

 • Reforma llac Pla Agre, sistema de refrigeració.
 • Reforma llac Pla Agre

Any 2006

 • Llac Alabaus: capacitat per a 8.000 m3.
 • Moviment de terres. Obra civil i complements. Impermeabilització.
 • Impermeabilització

 

Any 1994

 • Construcció de llac artificial d'una capacitat de 20.000 m3.
 • Moviment de terres.
 • Sala de màquines Pla de Masella: cota 1625 m.
 • Obra civil, mecànica i elèctrica.

Any 2006

 • 1a fase de construcció d'un embassament de 130.000 m3 per a la producció de neu artificial. S'han previst les obres en 2 anys.
 • Moviment de terres i runes.
 • Impermeabilització, drenatge i obres de fàbrica.
 • Instal·lacions: galeria de formigó, obra civil caseta de bombes.
 • Varis: regeneració de talússos, senyalització i tancaments.
 • 2a fase de les obres. Impermeabilització, drenatge i obres de fàbrica.

 

Any 2001

 • Reformes llac Espot Esquí.

 

Any 2000

 • Reforma llac Vallter.

 

VALL FOSCA

Any 2006

 • Construcció llac Vall Fosca