Any 1988

 • Enllaç pistes de Quatre Camins - Pista Llarga.

Any 1989

 • Remodelació pista Costa Rasa i Font Canaleta.

Any 1999

 • Remodelació de pistes: pista Aprop Muntanya Sagrada, pista Olímpica, pista Puig i sembres a la pista Volta Muntanya, 30.000 m2.

Any 2000

 • Sembrar pistes: Costa Rasa, Tub Arc, Llac, Olímpica, Cerca Muntanya Sagrada, Puig Roc Blanc.

Any 2001

 • Rampa telecabina. Blandones Tub Arc. Línia aigua Font Gran. Torrent pista Olímpica.

Any 2003

 • Construcció d'un Half Pipe, a la zona de Torrent Negre.

Any 2004

 • Obres de millores a las pistes de Trampolí i del cami accés a la Pista Llarga: desbrossada i soques, 10.500 m2; excavació de terres, 37.747 m3; fer talús i plataforma; sembrar talús, 2.047,50 m2; terraplè, 4.800 m3; aportació de tierra vegetal, 8.212 m3; sembres, 2.087,5 m2.
 • Pista de mobilitat reduïda: treure glebes; excavació, 6.634,68 m3; terraplè, 1.862,44 m3; desaigüe de pista, 40 m; línia de seguretat, 12 m; caseta, preparar terreny per al subministre i col·locar caseta de fusta.
 • Escullera telecadira estació motriu: escullera, 359 m3; desaigüe telecadira, 54 m; desaigüe final tapís a pilars 25 m/l; excavació, 2.807 m3.
 • Rasa elèctrica telecadira, 115 m.
 • Rasa serveis, 124 m.

Any 2005

 • Obres de millora pista de Quatre Camins: moviment de terres, 3.080 m3; transport de terres, 2.850 m3; excavació fonaments, 80 m3; espigó, 155 m3; reperfilar pistas, 900 m2; reperfilar talús, 1.410 m2; drenatges, 375 m; tala d'arbres, 10 m3.
 • Obres de millora pista de Font Canaleta: moviment de terres, 37.680 m3; transport de terres, 122.100 m3; excavació fonaments, 50 m3; espigó, 150 m3; reperfilar pistes, 23.180 m2; reperfilar els talussos, 8.620 m2; drenatges, 1.100 m; extracció i col·locació de gleba, 5.050 m2; rasa canalització desaigüe d'aiguas, 130 m; canonada per cables, 130 m; extracció de sòcol, 90 m3; plataforma de formigó, 150 m2.
 • Obres de millora estadi del Roc Blanc: desbrossament de terreny, 8.000 m2; desmuntatge de terreny, 970 m3; terraplè, 970 m3; reperfilar pistes, 12.600 m2; drenatge de pistes, 300 m; tala d'arbres, 350 m3; extracció i col·locació de gleba, 2.700 m2; rasa per canalizació, 60 m; canonades per cables, 60 m; plataforma de formigó, 6 m2.

Any 2006

 • Pista Alabaus i Pedró: desmuntage de terreny, 5.421 m; terraplè, 3.459 m3; transport de terres, 1.260 m3; excavació, 65 m3; escullera, 312 m3; reperfilar pista, 1.673 m2; reperfilar els talussos, 2.208 m2; drenatges, 54 m; tala d'àrbres, 11 m; col·locació de gleba i talussos, 2.200 m2; extracció de sòcol, 12 unidades; sòcol per biombo, 55 unitats.

Any 2007

 • Millora pista Comella - Estadi (FIS), longitud 615 m: recuperació i protecció de talussos amb gleba; reperfilar talussos amb terra, per sembra; reperfilar plataforma de pista; construcció de drenatges superficials, a terra; desmontatge de terreny, 5.580 m3; terraplè, 6.180 m3; transport de terres, 3.300 m3; reperfilar pistes, 15.020 m2; reperfilar talús, 950 m2; drenatges, 650 m; tala d'àrbres, 8 m3; hidrosembra, 15.550 m2; arquetes, 4 unitats.
 • Finalizació dipòsit regulador Alabaus.

Any 2008

 • Infraestructures per a las competicions FIS a Alabaus:
  • Construcció del Half Pipe a La Molina per als Campionats del Món de 2011: la construcció del Half Pipe té la voluntat de quedar com a infraestructura permanent, amb finalitat de promoure l'activitat esportiva en la modalitat de snowboard (disciplina olímpica).
  • La Molina acollirà els Campionats del Món de Snowboard que se celebraràn al 2011.
  • La pista del Half Pipe es va finalitzar i es va entregar a finals del mes d'octubre.
 • Reparació de l'heliport.

 

VALL FOSCA

Any 2006

 • Base estació meteorològica.
 • Col·locación de tres bases estacions metorològiques
 • Desglebar pistes: pista 5, 68.750 m2; pista 6, 25.925 m2.

Any 2007

 • Pistes d'esquí a Filià:
  • Pista 3: treure terra vegetal, 44.580 m2; excavació, 31.593 m3; terraplè, 30.649 m3; transport de terres, 9.842 m3; reperfilar talussos, 48.204 m2; drenatges, 1.880 m; sembres, 48.204 m2; col·locació de glebes, 16.330 m2.
  • Pista 4: treure terra vegetal, 82.370 m2; excavació, 79.676 m3; terraplè, 61.151 m3; transport de terres, 75.179 m3; reperfilar talussos, 96.666 m2; espigons en talús, 2.789 m3; drenatges, 232 m; sembres, 96.666 m2; col·locació de glebes, 35.956,60 m2.
  • Pista 5: treure terra vegetal, 68.750 m2; excavació, 38.634 m3; terraplè, 34.852 m3; transport de terres, 4.328 m3; reperfilar talussos, 73.691 m2; espigons en talús, 469 m3; drenatges, 2.000 m; sembres, 73.691 m2; col·locació de glebes, 16.614 m2.
  • Pista 6: treure terra vegetal, 25.925 m2; excavació, 17.193 m3; terraplè, 24.276 m3; transport de terres, 7.083 m3; reperfilar talussos, 28.043 m2; espigons en talús, 634,58 m3; drenatges, 612 m; sembres, 28.043 m2; col·locació de glebes, 8.613 m2.
 • Pasos Riu:
  • Riu Estany 1: plaques per volta, 15 m; fonaments, 15 m3; terraplè, 160 m; espigó, 37 m3; excavació, 6,60 m3; barrera de fusta, 19 m.
  • Riu Estany 2: plaques per volta, 16 m; fonaments, 261,22 m3; terraplè, 750 m; escullera, 201,81 m3.
  • Riu Estany 3: plaques per volta, 30,06 m; fonaments, 261,04 m3; terraplè, 350 m; escullera, 72,90 m3.
  • Riu Filià 1: plaques per volta, 49,20 m; fonaments, 375 m3; terraplè, 540 m; escullera, 225,94 m3.
  • Riu Filià 2: plaques per volta, 49,81 m; fonaments, 685 m3; terraplè, 550 m; escullera, 80,57 m3.
  • Riu Filià 3: plaques per volta, 37,20 m; fonaments, 410 m3; terraplè, 1.040 m; escullera, 48,64 m3.
  • Riu Coma Palomera: plaques per volta, 47,17 m; fonaments, 150 m3; terraplè, 250 m; escullera, 66,45 m3.

Any 2008

 • Acondicionamento de camins P-1.
 • Anivellar i omplir de terres all P-2.

 

Any 1997

 • Remodelació de las següents pistes: la Cova, Coms de Das, la Feixa, diagonal Estadi, el Serrat, pista azul Tosa Superior, la Plana (amb tres trams), Dues Estacions (amb dos trams), pista "S".

Any 2001

 • Manteniment de pistes en general.

Any 2003

 • Manteniment de pistes: la Plana, Quatre Camins, Enamorats, Davallada, Esmoladora, Rutlla, Cap del Bosc, Descens, Muntanyes Russes, la Pia.

Any 2006

 • Pista la Pia: construcció de 250m de canonada 800D.
 • Zona Pleta: construcció d'una caseta per al transformador, habitació d'alta i baixa i magatzem.

Any 2007

 • Pista Pastors: acondicionament de la pista, movimento de terres.
 • Pista Familiar: acondicionament de la pista, movimento de terres.
 • Sembres: 57.046,60 m2.

 

Any 1999

 • Sembrar 70.000 m2 de pistes.